Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: www.sahkoasennusmestarit.fi.

 1. REKISTERIN PITÄJÄ
  Sähköasennus Sähkömestarit Oy
  sahkoasennusmestarit(at)gmail.com
 2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
  Pekka Ikonen
  041 4361111
  sahkoasennusmestarit(at)gmail.com
 3. REKISTERIN NIMI
  Sähkömestarit verkkosivuston käyttö- ja viestintärekisteri
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Henkilötietoja tallennetaan jotta:
  • Yhteydenottolomakkeilta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä
  Rekisterin tietoja voidaan käyttäjän hyväksymänä käyttää myös sähköpostimarkkinointiin.
 5. REKISTERIN TIETOSELOSTE
  Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:
  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Muut vapaamuotoiset tiedot
  Lisäksi tallennamme lomakkeiden/tilauksen lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika), sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot mahdollisten ongelmatilanteiden ja järjestelmän väärinkäytön tunnistamisen varalta.
  5.1 MUILTA SIVUSTOILTA UPOTETTU SISÄLTÖ
  Tämän sivuston sivut voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.
  Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.
 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.
  Sen lisäksi verkkosivusto kerää automaattisesti lokitietoja.
 7. SÄÄNNONMUKAISET LUOVUTUKSET
  Emme säännönmukaisesti luovuta tietojasi kenellekään.
 8. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
  Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan esim. sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
  Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Sivuston tietoliikenne on salattua.
 10. TARKASTUSOIKEUS
  Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.
  Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.
  Tarkastuspyynnöstä on oikeus periä kohtuullinen korvaus.
 11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
  Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
  Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.
 12. EVÄSTEET
  Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.
  Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla. Ohjeet evästeiden käytön estämiseen löydät selaimesi omilta ohjesivuilta:
  Firefox
 13. Chrome
 14. Chrome Android
 15. Chrome iOS
 16. Opera
 17. Internet Explorer
 18. Safari
 19. iOS Safari
 20. SIVUSTON KÄYTÖN TILASTOINTI
  Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. Tilastoinnin evästeet voivat tallentaa mm. seuraavanlaista tietoa:
  • Vierailun kellonaika
  • Vieraillut sivut sivustollamme
  • Mistä vierailija saapui sivustolle
  • Mitä selainta vieralija käytti
  Lisätietoa tilastoinnin keräämästä datasta löydät täältä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi